ความสำคัญของก๊าซออกซิเจน

ออกซิเจน (Oxygen)
American Thoracic Society ระบุไว้อย่าชัดเจนว่าออกซิเจนเป็นแก๊สที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ อากาศที่เราใช้หายใจทุกวันนี้มีออกซิเจนผสมอยู่เพียง 21%” ในการดำรงชีพ ร่างกายของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน เราต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อใช้ในขบวนการเผาผลาญสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงานและเพื่อให้เซลล์ต่างๆของร่างกายใช้หายใจ ถ้าเซลล์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้รับออกซิเจนลดลงหรือขาดออกซิเจนจะทำให้อวัยวะนั้นๆตายได้ ดังนั้นออกซิเจนจึงมีความสำคัญกับร่างกายของมนุษย์อย่างมาก

ประโยชน์ที่ใช้ในวงการแพทย์
ออกซิเจนช่วยเสริมสร้างการหายของบาดแผล โดยเฉพาะแผลเรื้อรัง เช่น แผลเบาหวาน แผลหลอดเลือด แผลที่เป็นผลจากการฉายรังสี การให้ออกซิเจนจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อรอบแผลเพิ่มมากขึ้น เซลล์ต่างๆที่ได้รับออกซิเจนทำงานได้ดีขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มีการสร้างเนื้อเยื่อและหลอดเลือดฝอยใหม่ขึ้นจึงทำให้แผลหาย อีกทั้งยังช่วยรักษาโรคปอดบวมและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต,2554)

ผลจากการขาดออกซิเจน
เมื่อร่างกายขาดออกซิเจน เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายจะขาดออกซิเจนร่วมด้วย จึงทำให้เกิดอาการต่างๆดังนี้ คือ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อยล้า ซึมเศร้า มึนศีรษะ กระสับกระส่าย ความจำเสื่อมหรือสูญเสียความจำ การไหลเวียนของโลหิตเสียไป การย่อยและการดูดซึมอาหารบกพร่อง มีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้น ภูมิต้านทานลดลง ติดเชื้อโรคได้ง่าย

สอบถามเพิ่มเติม คุณชูศักดิ์ โทร/Line : 089-129-3675 , คุณอรุโณทัย โทร/Line : 080-596-1219


ผลของการที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

คอ

ไอ หลอดอาหารหดตัว(constricted Esophagus) โรคเกี่ยวกับทรวงอก (Thoracic Diseases)

การหายใจ

หายใจไม่ค่อยออก นอนไม่หลับ(insomnia) โรคนอนกรน)

ปอด

โรคหืด(Asthma) หลอดลมอักเสบ(Bronchitis) ไข้หวัดใหญ่ หรือติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน(Influenza)

ลำไส้เล็ก

ภาวะไม่อยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ (Anorexia) ระบบการดูดซึมอาหารบกพร่อง

ระบบการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด

หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ(Arrhythmia) โรคหัวใจ Heart Disease หัวใจวาย โรคปวดตามข้อ Rheumatism ข้อต่ออักเสบ Arthritis โลหิตจาง(Anemia) โลหิตเป็นพิษ Blood Toxicity ท้องผูก Constipation แผลเรื้อรังเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร(Gastric Ulcer) แผลเรื้อรังที่ลำไส้เล็กตอนต้น(Duodenal Ulcer)

มะเร็ง

เนื้องอกTumors บวมน้ำ(swelling) ปวดกล้ามเนื้อจากการมีกรดแลกติกสะสม การอักเสบ(Inflammation)

ระบบภูมิคุ้มกัน

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบการไหลเวียนโลหิต

ชาที่ปลายประสาท อาการตะคริว อ่อนเพลี้ยเรื้อรัง

เครียด หดหู่ เป็นกังวล

ที่มา: (SOQI OXYGEN HOT SPA, 2553)

โรคที่เป็นสาเหตุมาจากการขาดออกซิเจน

โรคมะเร็ง

สภาวะการขาดออกซิเจน เป็นสาเหตุของโรคหลายโรค รวมถึงมะเร็ง” (Dr. Inoue, Dr. Warberg (Nobel Prize Winner) และ Dr.Odeuallมะเร็งเป็นลักษณะ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

จากการค้นคว้าวิจัยของ ดร.ออตโต วอร์เบอร์ก (Dr.Otto Warburg) ผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในเรื่องมะเร็งจนได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งในปี ค.ศ.1995 และ ค.ศ.1997 ค้นพบว่า สาเหตุที่สำคัญของการเกิดมะเร็งก็คือ เซลล์ปกติของร่างกายจะใช้ออกซิเจนในขบวนการเผาผลาญพลังงานที่เรียกว่า แบบแอโรบิก (Aerobic) แต่ในสภาพที่มีออกซิเจนน้อยเซลล์จะเผาผลาญพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน เรียกว่า แบบแอนแอโรบิก (Anaerobic) ซึ่งจะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ดังนั้นในสภาพที่ร่างกายขาดออกซิเจนมีโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งได้ง่าย


Stroke

Stroke เป็นโรคที่สมองขาดออกซิเจนอันเนื่องมาจาก เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน หรือแตก ทำให้การทำงานของสมองส่วนต่างๆ ผิดปกติ เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของร่างกาย หากสมองตายไปเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด พฤติกรรม และความจำ นอกจากนี้ยังทำให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายในส่วนที่สมองส่วนนั้นๆ ควบคุมอ่อนแรง การที่สมองขาดออกซิเจนอันเนื่องมาจาก เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน หรือแตก ทำให้การทำงานของสมองส่วนต่างๆ ผิดปกติในปัจจุบันสาเหตุการตายอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและมะเร็ง ซึ่งในประเทศไทยมีการประมาณการว่ามีผู้ป่วยประมาณ 150,000 รายต่อปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี มีการศึกษาพบว่าในคนไทยมีความชุกของโรคหลอดเลือดสมอง 690 คนต่อประชากร 100,000 คน โดยพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบร้อยละ 7”( พรภัทร ธรรมสโรช)


โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) จัดเป็นส่วนหนึ่งของโรคปอดเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) เกิดจากการทำลายถุงลมในปอด ทำให้ร่างกายลดความสามารถในการนำออกซิเจนจากอากาศมาใช้ ทำให้รู้สึกว่าหายใจไม่เพียงพอ ทำให้ต้องหายใจถี่ขึ้น”(ศตวรรษ เล็กสง่า และ กิตติพงษ์ สุคุณณี )โดยปกติภายในปอดจะประกอบไปด้วยถุงลมเล็กๆมากมาย ทำหน้าที่ฟอกเลือด ถ่ายออกซิเจนให้เลิอดดำทำให้เกิดการระคายเคืองเรื้อรังทำลายเยื้อบุภายในหลอดลม ถุงลม มีการสลายตัวของโปรตีนภายในทางเดินหายใจเป็นผลให้เยื่อบุหลอดลมหนาขึ้น ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก


การบำบัดด้วยออกซิเจน

ในร่างกายของมนุษย์เม็ดเลือดแดงจะเป็นตัวนำพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ และเนื้อเยื่อ เพื่อการเจริญเติบโต ในขณะเดียวกัน ออกซิเจนก็เป็นตัวช่วยในเรื่องการขจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านกระบวนการ เผาผลาญอาหาร ดังนั้นหากเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายของเรามีออกซิเจนอยู่พอเพียง ก็จะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

การให้ออกซิเจน มี 3 รูปแบบ

1. เครื่องผลิตออกซิเจน : เครื่องผลิตออกซิเจนจะนำอากาศเข้าเครื่องและดูดซับ nitrogen จากอากาศที่ดูดเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้คือ ออกซิเจนที่ความบริสุทธิ์ประมาณ 95%

2. ออกซิเจนแบบอัดแน่นออกซิเจนประเภทนี้จะถูกอัดลงในถังออกซิเจนภายใต้แรงอัด ซึ่งปกติแล้วออกซิเจนที่อยู่ในถังจะมีแรงดัน 2,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว

3. .ออกซิเจนเหลวเป็นของเหลวที่เย็นจัด ของเหลวเย็นจัดคือแก๊สเหลวใดๆที่มีจุดเดือดต่ำกว่า –38ฟาเรนไฮล์ (150เซลเซียส)ในขณะที่ออกซิเจนเหลว มีจุดเดือดอยู่ที่ -97.3ฟาเรนไฮล์(-183 เซลเซียส)


 

เครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้ในบ้านเรือน

ในปัจจุบันช่องทางการให้ออกซิเจนที่อยู่ตามบ้านเรือนนิยมใช้เครื่องออกซิเจน เนื่องจากไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากแรงอัดออกซิเจนของถังเก็บออกซิเจนและยังสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนจะมีความเข้มข้นของออกซิเจน มากกว่าในบรรยากาศและยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ และจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เครื่องผลิตออกซิเจนยังมีแผ่นกรองอากาศ เพื่อดักจับอากาศเสีย ไม่ให้ปะปนมากับอากาศดี ซึ่งเครื่องออกซิเจนที่ยกตัวอย่างมีอยู่ 2 รุ่นด้วยกัน

เครื่องผลิตออกซิเจน คุณภาพสูง

รุ่น K2BW

เครื่องนี้สามารถให้อัตรการไหลที่ 3 ลิตร/นาที ใช้งานได้ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติหรือเหนื่อยล้า ที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อันเนื่องจากภาวะต่าง เช่น บุคคลที่ออกกำลังกายอย่างหนัก ที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เกิดอาการอ่อนเพลีย เพราะออกซิเจนไม่เพียงพอต่อร่างกาย 

รุ่น K5BW

เครื่องนี้สามารถให้อัตรการไหลที่ 5ลิตร/นาที ได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจน 1-5 ลิตร/นาที เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนจากถุงลมโป่งพอง ภาวะพร่องออกซิเจนจากปอดอุดกั้นเรื้อรัง ลดการระคายเคืองเยื่อบุภายในหลอดลม ลดการออกแรงมากขึ้นในการหายใจ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนมากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อฟื้นฟู่ร่างกายของผู้ป่วย


สอบถามเพิ่มเติม คุณชูศักดิ์ โทร/Line : 089-129-3675 , คุณพสุมนต์ โทร/Line : 082-832-2638

เครื่องผลิตออกซิเจน แบบต่างๆ

ราคา เครื่อง ออกซิเจน แบบ พก พา เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อไหนดี เครื่องผลิตออกซิเจนราคาถูก ราคา เครื่อง ออกซิเจน แบบ พก พา